Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Στο Νησί!

θα ζήσω εκεί
θα κάνω πράγματα τρελά
όταν οι άλλοι θα προσπαθούν να πετάξουν μακριά!