Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Διπλωμένη στην καρέκλα
Τα χέρια μπερδεμένα μεταξύ τους
Έχουν ξεχάσει πως είναι, να μπερδεύονται με άλλα
Συνήθισαν στην μοναξιά τους
Ίσως να
Φοβούνται
Να ξανά-μπερδευτούν
Και..αρκούνται στην μεταξύ τους επαφή

https://www.youtube.com/watch?v=tLqfkSTtEAI